Sa para ka shpenzuar Qeveria vitin e kaluar?

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), ka publikuar Llogaritë Qeveritare të Kosovës për vitin 2017.

Ky publikim paraqet pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve qeveritare brenda kësaj periudhe.

Të hyrat e Qeverisë së Përgjithshme në vitin 2017 ishin 1 921.2 milionë euro.  Në krahasim me vitin paraprak ishte një rritje prej 8 për qind e të hyrave. Pjesën më të madhe të të hyrave e përbëjnë tatimet në produkte, që paraqesin 68 për qind të totalit të të hyrave; tatimet rrjedhëse në të ardhura, pasuri, etj, që paraqesin 12 për qind; ndërsa pjesa e mbetur e të hyrave është shpërndarë në kategori  të tjera të të hyrave.

Sipas ASK në vitin 2017, totali i shpenzimeve të Qeverisë së Përgjithshme ishte 1 836.2 milionë euro.

Pjesën më të madhe të shpenzimeve e përbëjnë pagat dhe mëditjet me pjesëmarrje 30 për qind; formimi i bruto kapitalit fiks, me pjesëmarrje 25 për qind,  kontributet sociale dhe përfitimet, me pjesëmarrje 23 për qind; konsumi i ndërmjetëm, me pjesëmarrje prej 10 për qind; ndërsa pjesa e mbetur e shpenzimeve është shpërndarë në kategori të tjera të shpenzimeve./Kosova Post/

- ISLAMSHOP.CH -spot_img

LEXO MË SHUMË

Së fundi