Raportimi i Borchardt në Vjenë, Zyra Qëndrore e OSBE publikon konstatimet e plota të situatës në Shqipëri

Këshilli i Përhershëm i OSBE-së në përgjigje të Raportit nga Shefi i Prezencës në Shqipëri, Ambasadori Bernd Borchardt ka nxjerrë konkluzionet e situatës në Shqipëri, ku trajton procesin e reformës në drejtësi, atë të reformës zgjedhore, luftës kundër krimit dhe korrupsionit etj.

Në këtë përgjigje, zyra qëndrore e OSBE-së në Vjenë shprehet se vlerëson ecurinë e reformave në Shqipëri dhe punën e amb asadorit Borchardt ndërsa prek edhe problemet qqë ka vendi ybnë në përmbushje të obligimeve që kërkon Bashkimi europian.

“Ne mirëpresim punën intensive të bërë në Komisionin Ad-Hoc për Reformën Zgjedhore të Asamblesë së Shqipërisë dhe i bëjmë thirrje opozitës jashtë parlamentare të kontribuojë me propozime për këtë përpjekje vendimtare të reformës. Për më tepër, ne inkurajojmë Prezencën të vazhdojë të punojë për një zgjidhje konsensuale që ka nevojë për pjesëmarrjen aktive të të gjitha palëve të përfshira”, thuhet ndër të tjera në përgjigjen e Zyrës qëndrore të OSBE-së.

Deklarata e plotë:

Bashkimi Evropian mirëpret ngrohtësisht Ambasadorin Bernd Borchardt, dhe e falënderon për paraqitjen e Raportit të Prezencës së OSBE-së në Shqipëri në Këshillin e Përhershëm. Gjatë dy dekadave të fundit, Prania e OSBE-së ka kontribuar në evolucionin pozitiv të Shqipërisë në partneritet me institucionet e vendit. Ne e vlerësojmë shumë angazhimin e Shqipërisë për të bashkëpunuar me Prezencën e OSBE-së dhe ne inkurajojnë qeverinë që të vazhdojë këtë punë në të tre dimensionet.

Ne mirëpresim që Prezenca kontribuoi për të mbështetur reformat e vazhdueshme në drejtësi, administrative dhe zgjedhore, në përputhje me kërkesat specifike të marra nga bashkëbiseduesit përkatës dhe nevojat e identifikuara institucionale. BE njeh rolin e rëndësishëm të OSBE-së në të gjitha fushat kryesore të reformave me përparësi për vendin, përfshirë reformën në gjyqësor, luftën kundër korrupsionit, luftën kundër krimit dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Ne mirëpresim që Prezenca kontribuoi në përmirësimin e praktikës demokratike në Shqipëri duke vazhduar mbështetjen e saj për dekada të tëra për Kuvendin, duke përfshirë ndihmën për të forcuar kapacitetin e tij institucional dhe administrativ dhe kapacitetin e tij për të organizuar konsulta publike, promovuar barazinë gjinore dhe përmirësimin e komunikimit të saj dhe transparenca.

Ne e vlerësojmë ndihmën e vazhdueshme të Prezencës në luftën kundër korrupsionit, veçanërisht mbështetjen që i është dhënë Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit (NCAC) në kryerjen e një vlerësimi të jashtëm afatmesëm të Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit.

Bashkimi Evropian vlerëson përqendrimin e vazhdueshëm të Prezencës në zbatimin e një reforme gjithëpërfshirëse të drejtësisë në Shqipëri. Ne gjithashtu lavdërojmë ndihmën e vazhdueshme legjislative të ofruar organeve vendimmarrëse për të siguruar një proces të ligjshëm transparent, gjithëpërfshirës dhe të koordinuar mirë në Shqipëri.

Ne mirëpresim mbështetjen e vazhdueshme të ofruar nga Prezenca për Zyrën Rajonale të Bashkëpunimit Rinor, selia e së cilës ndodhet në Tiranë. Ne e lavdërojmë OSBE-në dhe RYCO për bashkimin e forcave për të promovuar frymën e pajtimit dhe bashkëpunimit midis të rinjve në rajon dhe mezi presim bashkëpunimin e vazhdueshëm.

Ne mirëpresim punën intensive të bërë në Komisionin Ad-Hoc për Reformën Zgjedhore të Asamblesë së Shqipërisë dhe i bëjmë thirrje opozitës jashtë parlamentare të kontribuojë me propozime për këtë përpjekje vendimtare të reformës. Për më tepër, ne inkurajojmë Prezencën të vazhdojë të punojë për një zgjidhje konsensuale që ka nevojë për pjesëmarrjen aktive të të gjitha palëve të përfshira. Ne mirëpresim përpjekjet e qëndrueshme të Prezencës për të mbështetur Shqipërinë për të vazhduar partneritetet e saj me palët e interesuara ndërkombëtare në fushën e menaxhimit të kufijve dhe luftën kundër kërcënimeve transnacionale.

BE vlerëson takimet e organizuara midis Shqipërisë dhe aktorëve të tjerë rajonalë, me mbështetjen e Prezencës, kishin për qëllim adresimin e çështjeve të zakonshme që prekin sigurinë e rajonale, të tilla si migrimi i parregullt, trafiku i drogës dhe kontrabanda.

BE inkurajon Shqipërinë të angazhohet plotësisht në luftimin e të gjitha formave të trafikimit të qënieve njerëzore dhe mirëpret Planin Kombëtar të Veprimit, procedurat ligjore për të identifikuar fëmijët në shfrytëzimin ekonomik dhe udhëzimet për inspektorët e punës për të zbuluar punën e fëmijëve, të gjitha të zhvilluara me mbështetjen teknike të Prezencës. Ne e lavdërojmë trajnimin e 60 gjyqtarëve dhe prokurorëve për legjislacionin e ri antitrafik, dhe gjithashtu zhvillimin e procedurave të reja nga Prezenca dhe UNHCR për trajtimin e migrantëve të parregullt. Ne mbështesim plotësisht luftën e Shqipërisë kundër krimit mjedisor, përgëzojmë ndryshimet e bëra në Kodin Penal për kriminalizimin e veprimeve të paligjshme.

Bashkimi Evropian vlerëson qasjen e përforcuar të Shqipërisë në adresimin e kërcënimit të terrorizmit ndërkombëtar dhe kundërveprimit të ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm. Takimet në terren kishin për qëllim krijimin e mekanizmave të referimit për të ndihmuar individë që janë të prekshëm ndaj radikalizmit, të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Koordinimit në CVE me mbështetjen e Prezencës, janë mirëpritur ngrohtësisht nga BE.

Ne mirëpresim udhëheqjen dhe partneritetin e OSBE-së për lirinë e mediave dhe falënderojmë Prezencën për evolucionin e dy projektligjeve për median dhe kundër shpifjes, si dhe bashkëpunimin e tij të ngushtë me Zyrën e Përfaqësuesit të OSBE-së për Lirinë e Medias. Kjo mbështetje për përpjekjen e Shqipërisë për të përafruar legjislacionin e mediave me standardet ndërkombëtare të njohura është e lavdërueshme. Legjislacioni i mirë për median mund të bëhet një model për të gjithë rajonin dhe më gjerë – dhe një sukses i madh i Kryesisë shqiptare.

Reforma e sistemit të drejtësisë mbetet thelbësore si pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të përmbushur angazhimet e saj të OSBE-së dhe gjithashtu për të përafruar vendin me standardet evropiane. Rezultatet që kemi parë këtë vit në procesin e vettingut janë inkurajuese. Themelimi i institucioneve të reja të vetëqeverisjes së drejtësisë në fund të vitit 2018 është një moment historik i rëndësishëm. Kjo mund të kontribuojë në rifillimin e punës së Gjykatës Kushtetuese (KK) e cila mbetet pa kuorum, si dhe në funksionimin e Gjykatës së Lartë e cila ende duhet të ketë personel me një numër të duhur të gjyqtarëve të verifikuar.

Ne jemi të bindur që reforma e sistemit të drejtësisë do të jetë transformuese edhe për fushat e tjera, përfshirë antikorrupsionin dhe luftën kundër kontrabandës së drogës dhe kultivimit, duke rritur besimin e shoqërisë në demokraci dhe praktikë demokratike. Ne e lavdërojmë kontributin e Prezencës së OSBE-së në procesi i një reforme thelbësore të sektorit të drejtësisë dhe ne do të mirëpresim emërimin e shpejtë të gjyqtarëve të rinj. BE inkurajon Shqipërinë të vazhdojë bashkëpunimin e saj të mirë me Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit dhe të ndërtojë përparimin e arritur deri më tani. BE mirëpret përpjekjet për krijimin e një rezultati të qëndrueshëm të hetimeve pro-aktive, ndjekjeve penale dhe dënimeve përfundimtare në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërsa duke marrë parasysh që çmontimi i grupeve të krimit të organizuar mbetet një sfidë e rëndësishme dhe një objektiv thelbësor afatgjatë.

Theksojmë rëndësinë që Shqipëria të ndjek angazhimin e saj aktual, pozitiv në luftimin e kultivimit dhe trafikimit të drogave, me qëllim të marrjes së rezultateve të mëtejshme të prekshme në këtë fushë specifike. BE rithekson nevojën për masa efektive legjislative dhe politike për të forcuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe politikat kundër diskriminimit, përfshirë trajtimin e barabartë të të gjitha pakicave dhe mundësinë e përdorimit të të drejtave për personat që i përkasin tyre në të gjithë Shqipërinë, dhe për të siguruar zbatimin e vazhdueshëm të ligji kuadër nga adresimin në akte nënligjore të të gjitha çështjeve të pazgjidhura, përfshirë të drejtën e vetëidentifikimit të lirë, si dhe nevojën për zbatim efikas të të drejtave pronësore. BE vlerëson me forcë përafrimin e plotë të Shqipërisë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-së. BE mirëpret angazhimin e vazhdueshëm të Shqipërisë në bashkëpunimin rajonal, ndërsa vëren se dialogu i intensifikuar me vendet fqinje për të adresuar çështje të rëndësishme dypalëshe dhe për të siguruar marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë mbetet thelbësore. Si përfundim, dëshirojmë të falënderojmë Ambasadorin Borchardt dhe stafin e tij për punën e tyre me cilësi të lartë dhe bashkëpunimin e tyre aktiv politik dhe operacional dhe u urojmë atyre suksese në aktivitetet e tyre.

- ISLAMSHOP.CH -spot_img

LEXO MË SHUMË

Së fundi