Qindra banorë të Kamzës i drejtohen Berishës

700 banorë të Kamzës prej një viti i kanë dërguar një peticion kryeministrit Edi Rama për shkak të gjendjes së vështirë në të cilën jetojnë, në ndërtesa të armotizuara dhe të shkatërruara nga tërmeti i 26 nentorit 2019.

Edhe pas 3 vitesh, këta banorë nuk janë ndihmuar nga Bashkia Kamëz. Ata akuzojnë Kryetarin e kësaj Bashkie Rakip Suli dhe vartësit e tij për falsifikim dokumentesh për të mos ndërhyrë në këto godina.

141 familjet nuk kanë ende asnjë përgjigje dhe asnjë ndihmë nga qeveria apo pushteti lokal.

Familjarët në këto kushte i janë drejtuar liderit të opozitës Sali Berisha ku rendisin shqetësimet e tyre.

Njoftimi:

“Drejtuesi aktual i Bashkise Kamez Z.Rakip Suli, Drejtori i Pergjithshem ne bashki
Z. Elvis Gjika(Personi kyq qe eshte marre me situaten e rindertimit), Drejtori i
Urbanistikes Z.Erlend Baballeku, Drejtoria e Burimeve Njerezore, Drejtoria e Auditit te Brendshem, Instituri i Ndertimit dhe Ministri i Rindertimit Z.Arben
Ahmetaj duke shkelur hapur ligjin, ne bashkepunim midis tyre, duke shperdoruar
detyren, duke fallsifikuar dokumenta zyrtare, me nje paaftesi dhe dashakeqesi
kriminale kane bere te mundur qe hartimi dhe miratimi i PLANIT TE
DETYRUAR VENDOR, te mos behet realitet.
Ne dijenine tone fillimisht jane ngritur grupet e punes per verifikimin e demeve te
termetit me eksperte te bashkise dhe ata te Institutit te Ndertimit dhe me pas me
Urdher te vecante te Kryetarit te Bashkise ka nisur procesi i hartimin dhe
miratimin e PLANIT TE DETYRUAR VENDOR, per familjet e strehuara ne ish
stallat blegtorale te Lagjes Nr.6 Bathore.
Pas kerkeses zyrtare te Bashkise drejtuar Institutit te Ndertimit, ky i fundit ka
nxjerre Aktin e Ekspertizes se Thelluar duke i klasifikuar stallat te pabanueshme,
qe do te thote qe bashkia menjehere duhej te fillonte punen sipas percaktimeve

Prej 30 vitesh per arsye social-ekonomike, jemi vendosur
ne fillimet e viteve 90 ne ish Kompleksin Blegtoral, lagja 6
Bathore, Bashkia Kamez. Keto stalla  kane kushte skandaloze dhe jane rrezik serioz i
epidemive te vazhdueshme per ne dhe komunitetin qe na rrethon”, thuhet ne peticionin e banoreve.

PETICION
DREJTUAR:
Date 26/10/2022
Z. SALI BERISHA
KRYETAR I PARTISE DEMOKRATIKE
TIRANE

I nderuar z. Berisha! Ne qe po ju dergojme kete Peticion jemi 141 familje dhe
afersisht 700 banore qe prej 30 vitesh per arsye social-ekonomike, jemi vendosur
ne fillimet e viteve 90 ne ish Kompleksin Blegtoral(Stallat e lopeve), sot lagja 6
Bathore, Bashkia Kamez.

Komuniteti jone i emertuar rendomte “Stallaxhinjte”,
vazhdon te jetoje ne kushte skandaloze ne keto stalla duke qene rrezik serioz i
epidemive te vazhdueshme per ne dhe komunitetin qe na rrethon. Keto ambjente
jane pershtatur per banim nga ana jone, por qe realisht jane jashte cdo standarti
jetese.Asnje qeveri qendrore ne gjithe keto vite nuk hartoj asnje projekt strehimi
dhe social-ekonomik per keta banore dhe per kete fakt drejtuesit e bashkise
mbeten pergjegjesit kryesore per rreth 30 vite.
Fillimisht ju bejme me dije se nje peticion te tille prej rreth nje viti ja kemi
derguar Kryeministrit Edi Rama, por nuk kemi marre asnje lloj pergjigje
prej tij.
Shkak i ketij Peticioni eshte situata e perkeqesuar e krijuar tre vitet e fundit pas
termetit te 26 Nentorit 2019. Qeveria shqiptare e drejtuar me Ramen Kryeminister,
per menaxhimin e kesaj situate te rende, ne permbushje te detyrimeve kushtetuese
dhe ligjore u angazhua duke paraprire me miratimin e menjehershem te Aktit
Normati nr. 9 date 16.12.2019 “Per perballimin e pasojave te fatkeqesise natyrore”,
Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.887, date 24.12.2019 “Per percaktimin e
rregullave dhe procedures se pershpejtuar per hartimin dhe miratimin e
PLANIT TE DETYRUAR VENDOR, disa akteve te tjera nenligjore, si dhe te
procedures se miratimit te lejeve te zhvillimit/ndertimit, ne rastet e fatkeqesise
natyrore”, duke krijuar te gjitha hapesirat ligjore per organet e zgjedhura te
pushtetit vendor(Te zones se rindertimit) per hartimin dhe implementimin e shume
projekteve, miremenaxhimin e situates dhe kthimin e gjendjes ne normalitet.
Ne dijenine tone ne tre qarqet Tirane, Durres dhe Lezhe ku jane 11 bashki,
rasti me ekstrem dhe emergjent ku kerkohej dhe kerkohet nderhyrje e
menjehershme per hartimin, miratimin dhe implementimin e PLANIT TE
DETYRUAR VENDOR, ishte dhe eshte rasti i stallave te Bathores.

Drejtuesi aktual i Bashkise Kamez Z.Rakip Suli, Drejtori i Pergjithshem ne bashki
Z. Elvis Gjika(Personi kyq qe eshte marre me situaten e rindertimit), Drejtori i
Urbanistikes Z.Erlend Baballeku, Drejtoria e Burimeve Njerezore, Drejtoria e Auditit te Brendshem, Instituri i Ndertimit dhe Ministri i Rindertimit Z.Arben
Ahmetaj duke shkelur hapur ligjin, ne bashkepunim midis tyre, duke shperdoruar
detyren, duke fallsifikuar dokumenta zyrtare, me nje paaftesi dhe dashakeqesi
kriminale kane bere te mundur qe hartimi dhe miratimi i PLANIT TE
DETYRUAR VENDOR, te mos behet realitet.
Ne dijenine tone fillimisht jane ngritur grupet e punes per verifikimin e demeve te
termetit me eksperte te bashkise dhe ata te Institutit te Ndertimit dhe me pas me
Urdher te vecante te Kryetarit te Bashkise ka nisur procesi i hartimin dhe
miratimin e PLANIT TE DETYRUAR VENDOR, per familjet e strehuara ne ish
stallat blegtorale te Lagjes Nr.6 Bathore.
Pas kerkeses zyrtare te Bashkise drejtuar Institutit te Ndertimit, ky i fundit ka
nxjerre Aktin e Ekspertizes se Thelluar duke i klasifikuar stallat te pabanueshme,
qe do te thote qe bashkia menjehere duhej te fillonte punen sipas percaktimeve
dhe detyrimeve ligjore dhe konkretisht:
• Evidentimin e sakte e familjeve qe banojne ne keto stalla;
• Hartimi i Planit te detyruar vendor dhe miratimi i tij ne keshill bashkiak dhe
ne Ministrine e Rindertimit duke e bere publik ate, bashke me vleren
perkatese te investimit.
• Organizimi i takimeve dhe degjesave publike me banoret, per t’ju prezantuar
projektin dhe per ti bindur dhe urdheruar ata qe te largoheshin menjehere
prej tyre;
• Hartimi dhe miratimi ne keshill i vendimit per ti trajtuar keto familje me
Bonus Qiraje, deri ne ndertimin ne te njejtin vend te apartamenteve te
strehimit bashke me infrastrukruren e nevojshme, si dhe vendimit per
shembjen e ketyre objekteve;
• Nisja e procedurave te pershpejtuara te prokurimit dhe implementimi i
projektit, etj.
Akti i Ekspertizes se Thelluar duke i klasifikuar stallat te pabanueshme eshte
sjelle zyrtarisht, eshte protokolluar dhe administruar ne dosjen perkatese te
rindertimit ge Indodhet ne bashki.
Ne bashkine Kamez eshte mbajtur nje protokoll me vete vetem per rindertimin, i
cili eshte fallsifikuar ne menyre kriminale, me urdherat e Kryetarit 6% Rakip Suli.
Ne u informuam paraprakisht qe pjese e PLANIT TE DETYRUAR VENDOR, ne
nje siperfaqe trualli prej 38.000(tridhjete e tete mije meter katror, ose 3.8 hektar) do te
ishin: 141 apartamente per 141 familjet qe banojne ne stalla, 30 apartamente
te tjera qe do te mbeteshin prona te bashkise per ti perdorur si banesa sociale,
gender shendetesore, cerdhe, kopesht, shkolle 9-vjecare dhe te mesme, godine
administrative per zyrat e lagjes Bathore e cila ka nje popullsi prej me shume se

40 mije banore, lulishte, parking, infrastrukture moderne nentokesore dhe
siperfaqesore etj. Pra do behej nje “Mikro Europe” ne qender te Bathores, me
impakt te jashtezakonshem qe do tu rezistonte brezave me radhe. Na inormuan qe
do behej nje mrekulli per kete komunitet me nje vlere investimi nga 12-15 milion
euro, financim i siguruar nga donatoret dhe jo nga buxhetin e shtetit.
Por cfare ka ndodhur ne realitet? Me nderhyrjen direkte te kryetarit te bashkise
Kamez z. Rakip Suli ne bashkepunim me stafin e tij te ngushte dhe Institutin e
Ndertimit u zhduk Akti i Ekspetizes se Thelluar DS5, duke hartuar nje akt tjeter
ekspertize(DS3), nepermjet te te cilit ndodh ajo qe nuk mund te besohet: Stallat e
lopeve klasifikohen te banueshme. Kjo eshte e tmerrshme.
Jemi ndodhur ne nje situate qe nuk e kemi menduar kurre, sepse po shihnim cdo
dite qe ne 11 bashkite ku u shkaktuan demtime nga termeti i 26 Nentorit 2019, po
punohej fort, me prioritet zonat me problematike PLANIT TE DETYRUAR
VENDOR, shtepi individuale, kopeshte, shkolla, parqe etj.
Normalisht ne na lind e drejta te pyesim Rakip Sulin:
A ka zone me problematike ne bashkine e Kamzes( pse jo dhe ne 11 bashkite e
tjera te demtuara nga termeti) se zona e stallave te Bathores ku vazhdojne te
banojne 141 familje me rreth 700 banore?
Ku e ka gjetur kurajon ky Kryetar medioker, i paafte, dashakeq, injorant dhe
shpirtlig qe me veprime dhe mosveprime kriminale shperfill dhe nuk zbaton Aktin
Normati nr. 9 date 16.12.2019 “Per perballimin e pasojave te fatkeqesise natyrore”,
Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.887, date 24.12.2019 “Per percaktimin e
rregullave dhe procedures se pershpejtuar per hartimin dhe miratimin e
PLANIT TE DETYRUAR VENDOR, disa akte te tjera nenligjore, si dhe
proceduren e miratimit te lejeve te zhvillimit/ndertimit, ne rastet e fatkeqesise
natyrore”?
A ka patur dijeni ish Ministri i Rindertimit Z.Arben Ahmetaj per keto veprime
kriminale te kryera nga Rakip Suli, nese po a ka vene ne dijeni Kryeministrin?
A eshte ne gjendje Rakip Suli qe te justifikoje arsyet se perse nuk e hartoj dhe
implementoj PLANIT TE DETYRUAR

VENDOR per Stallat e Bathores? Persa me siper kerkojme nga ana juaj:
• Ngritjen e menjehershme te nje grupi pune nga ana Juaj me eksperte per te
verifikuar ne vend pretendimet tona, ballafaqimin me aktin normativ nr. 9
date 16.12.2019 “Per perballimin e pasojave te fatkeqesise natyrore”,
Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.887, date 24.12.2019 “Per percaktimin
e rregullave dhe procedures se pershpejtuar per hartimin dhe miratimin e
PLANIT TE DETYRUAR VENDOR.

Organizimin e nje takimi sa me shpejte te jete e mundur te lagja Nr. 6
Bathore ku ju te jeni vete prezent per te diskutuar konkretisht per hapat qe
duhet te ndjekim.(Nje nder arsyet qe nuk eshte permbushur ky detyrim ligjor
eshte dhe fakti se ne jemi mbeshtetes te flakte te PD-se).
• Depozitimin e kerkeses ne Parlamet ku te kerkoni ngritjen e nje Komisioni
Hetimor per kete rast ekstrem, si dhe nje interpelance te menjehershme me
Kryeministrin, ish Ministrin Arben Ahmetaj, kryetarin e bashkise Kamez
Rakip Suli dhe drejtorin e Institutit te Ndertimit.
• Dergimin e nje grupi gazetaresh per te realizuar nje dokumentar me banoret
e stallave te Bathores dhe organizimin e nje emisioni televiziv per te
debatuar kete rast.

Kerkimin zyrtarisht te dokumentacionit te dosjes se Stallave te Bathores qe
ndodhet ne Drejtorine e Rindertimit te Bashkise Kamez me materialin e
grupit te punes qe do te ngrini ju, duke e bere pjese nje Kallzimi Penal qe
duhet te dergoni ne SPAK(Strukturen e Posacme Antikorrupsion).

• Kerkese per shkarkimin e menjehershem te kryetarit te Bashkise Kamez
z.Rakip Suli, per mospermbushje te detyrimeve ligjore dhe menaxhim
skandaloz te situates se rindertimit, si dhe konsumin te elementeve te
veprave penale te “shperdorimit te detyres” neni 248 i kodit penal,
“Ushtrimit te ndikimit te paligjshem ndaj personave qe ushtrojne funksione
publike” neni 245/1 i kodit penal dhe “fallsifikimit te dokumenta”, neni 186
i kodit penal dhe shkelje te rende kushtetutes te neneve qe kane te bjne me
te drejten e jetes, standarteve, detyrave dhe detyrimeve te qeverise etj ne
bashkepunim me Institutin e Ndertimit dhe Ministrine e Rindertimit dhe te
tjere..
Dosja e stallave te Bathores ndodhet ne bashki. Stallat bashke me banoret jane
gjithashtu ne vend, qe mund te verefikohen ne cdo moment nga grupi i punes qe Ju
duhet te ngrini.
Kerkojme nderhyrjen tuaj urgjente.
Me besim dhe respekt per ju mbetemi ne pritje.

A ka ndikuar drejtepersedrejti me presion te anetaret e Komisionit te Posacem te
Rindertimit ne Bashkine Kamez, duke i detyruar qe te nenshkruajne jashte vullnetit
te tyre per stallat e bathores duke I klasifikuar te banueshme?
A ka njohurite elementare ky lloj kryetari qe pervec vetes se tij ka zhytur dhe
vartesit ne veprime kriminale, prej me shume se tre vepra penale?
Cfare do te behet ne vijimesi me fatin e familjeve tona? Etj.
Sqarime per Ju Z Berisha! Kemi bere disa takime me kryetarin e bashkise ne
zyren e tij(sepse ne komunitet nuk ka denjuar te vije asnjehere), duke i kerkuar
hartimin dhe zbatimin e Planit te Detyruar Vendor, por ai eshte nje vemje qe
perfundimisht jo vetem nuk jep zgjidhje ligjore per qytetaret, por po e administron
bashkine sikur te jete ne pronen e tij, duke e menduar si SHPK. Atje eshte instaluar
nje grup i ngushte interesi, i cili duhet te cmontohet sa me pare te jete e mundur.
Eshte abuzuar dhe po abuzohet ne vazhdimesi me fondet e jashtezakonshme qe
jane dhene per rindertimin, por qe nuk kane shkuar ne destinacionet e duhura.
Skandalet e bashkise Kamez nuk kane fund, por ne kete rast kemi te bejme me ME
MEGASKANDALIN ME TE MADH FINANCIAR TE RAKIP SULIT.
Jemi plotesisht koshiente per punen tuaj te jashtezakonshme qe keni bere per
sensibilizimin dhe denoncimin e skandaleve te pushtetit qendror dhe vendor, por
ne fillimisht ju drejtuam per zgjidhje qeverise e cila nuk denjoj te na ktheje
pergjigje dhe ndodhur ne kete situate shpresa e vetme mbeteni Ju.
Ne bashkine Kamez, po shperdorohen fondet cdo dite nga drejtimi ordiner i
bashkise, nga individe medioker dhe te pafte, te cilet kaperdisen si “gjeli ne
grumbull te plehuť” cdo dite duke vizituar objektet ku jane implemetuar projekte
rindertimi, si cerdhe kopshte dhe shkolla bashkekohore, por duke anashkaluar
hartimin dhe miratimin e PLANIT TE DETYRUAR VENDOR, per banoret e
stallave te Bathores si dhe skandalet e shumta me grantet e rindertimit dhe
ndertimin e banesave individuale.
Fatkeqesisht procesi i rindertimit ne Bashkine e Kamzes dita-dites po nxjerr
ne evidence paaftesine dhe veprimet kriminale te drejtuesve te saj. Cdo dite
qe kalon jeta jone behet me e veshtire dhe gjasat jane qe te shoqerohet me
katastrofe humanitare nese nuk nderhyhet direkt nga ju, sepse per drejtuesit
e bashkise ne kemi humbur cdo shprese.
Ne jemi ne fazen e organizimit tone te brendshmem, duke e shoqeruar me
sensibilizimin e mediave vizive dhe te shkruara, rrjeteve sociale etj, per te vijuar me protesta te perditshme dhe vendosjen e cadrave para bashkise.

- ISLAMSHOP.CH -spot_img

LEXO MË SHUMË

Së fundi