Grabitja në Rinas, Çala del nga regjimi “41 bis”

GJKKO ka pranuar kërkesën e Klement Çalës për të dalë nga regjimi “41 bis”.

Klement Çala është një nga të akuzuarit kryesorë që morën pjesë në grabitjen spektakolare brenda aeroportit të Rinasit në vitin 2019.

Kelement Çala u arrestua bashkë me vëllanë e tij Edi Çala në mars të 2020-ës në një vilë luksoze në zonën e Golemit.

Grabitja ne Rinas  ndodhi më 9 prill të 2019, teksa paratë ngarkoheshin në avion.

Autorët morën thasët me 6 milionë euro dhe u larguan, por u përplasën me armë me policinë. Gjatë përplasjes, mbeti i vrarë Admir Murataj.

Njoftimi

Gjykata, ne baze dhe per zbatim 10 nenin 112, 463 dhe 471 to K.Pr.Penale, ne nenin 17 to gjit Nr. 81/2020 “PER TE DREJTAT DI-IE TRAJTIMIN E TE DENUARVE ME BURGIM IE TE PARABURGOSURVE”, ne nenet 10 dhe 11 to Ligjit Nr. 79/2020 “PER .ZEKUTIMIN E VENDIMEVE PENALE”, si dhe ne vendimin Nr. 5, date 22.02.2022 të Gjykatës Kushtetuese,

VENDOSI:

Pranimin kërkesës se kërkuesi Klement Pellumb Gala. 2. Shfuqizimin e Urdhrit Nr. 230, date 20.05.2022 to Ministrit to Drejtesise “Per vendosjen ne regjimin e posaçëm to ushtrimit to to drejtave be burgun e sigurisë se larte për to paraburgosurin Klement cala.”, si to pabazuar ne prova dhe ne ligj. 3. Ngarkohet Ministri i Drejtësisë ne bashkëpunim me Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit to Organizuar për zbatimin e këtij vendimi. 4. Shpenzimet gjyqësore siç janë bere. 5. Kundër ketij vendimi lejohet ankim brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve ne Gjykatën e Posaçme to Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar nga e nesërmja e njoftimit to këtij vendimi. U shpall sot ne Tirane, me date 17.10.2022

Grabitja ndodhi më 9 prill të 2019 brenda aeroportit të Rinasit, teksa paratë ngarkoheshin në avion. Autorët morën thasët me 6 milionë euro dhe u larguan, por u përplasën me armë me policinë. Gjatë përplasjes, mbeti i vrarë Admir Murataj.

- ISLAMSHOP.CH -spot_img

LEXO MË SHUMË

Së fundi