Njeriu me zemër të madhe!

Ky njeri 102 vjeçar çdo ditë i jep gjithçka, që ka Kishave dhe jetimëve!